جابجایی تعدادی از درختان پارک صائب تبریزی بر اساس رای قضایی کمیسیون حفظ و توسعه فضای سبز  
 جابجایی تعدادی از درختان پارک صائب تبریزی بر اساس رای قضایی کمیسیون حفظ و توسعه فضای سبز  

در پی انتشار خبری مبنی بر «قلع و قمع درختان در پارک صائب تبریزی»، شهرداری منطقه ۲ اعلام کرد این قطعه در مالکیت اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی است.

به گزارش نسل تدبیر، قطعه مورد نظر دارای نقشه تفکیکی بوده و با دارا بودن کاربری مسکونی در مالکیت این اداره کل است.

بر اساس پیگیری های اداره کل راه و شهرسازی استان از کمیسیون حفظ و گسترش فضای سبز شهر تبریز، در بهمن ماه سال ۹۸ رأی قضایی و اجرایی این کمیسیون مبنی بر جابجایی و انتقال اشجار این محل در قطعه مجاور همان پارک انجام شده است.

بر اساس این گزارش، قلع و قمع درختان پارک موضوعیتی نداشته و جابجایی اشجار با مالکیت اداره کل راه و شهرسازی استان و برابر درخواست اداره مذکور و طبق رأی کمیسیون حفظ و گسترش فضای سبز و با نظارت سازمان سیما و منظر و فضای سبز انجام یافته است.