جامعه صنعت آذربایجان شرقی عزادار شد
جامعه صنعت آذربایجان شرقی عزادار شد

مهندس روشن رنجبر صباغ مدیرعامل فولاد آذرآبادگان ارس در یک حادثه رانندگی جان به جان آفرین تسلیم کرد و جامعه صنعت آذربایجان شرقی را عزادار کرد.

به گزارش نسل تدبیر؛ مهندس روشن رنجبر صباغ مدیرعامل فولاد آذرآبادگان ارس در یک حادثه رانندگی جان به جان آفرین تسلیم کرد و جامعه صنعت آذربایجان شرقی را عزادار کرد.

از سوابق مدیریتی این مرحوم در عرصه صنعت می توان به راه اندازی شرکت های فولاد بناب ،فولاد اردبیل و فولادخوزستان اشاره داشت.

نسل تدبیر این ضایعه را به خانواده محترم مرحوم رنجبر صباغ و جامعه صنعت آذربایجان تسلیت میگوییم.