جزئیات توصیه مرکز پژوهش‌های مجلس برای تغییر زمان آغاز تحصیلی
جزئیات توصیه مرکز پژوهش‌های مجلس برای تغییر زمان آغاز تحصیلی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی مشکلات و چالش های آموزش الکترونیکی وزارت آموزش و پرورش در روزهای مبارزه با کرونا پرداخته است که در بخشی از آن توصیه کرده مصوبه مجلس درباره زمان بازگشایی مدارس در آغاز مهر ماه تغییر کند.

به گزارش نسل تدبیر، مرکز پژوهش های مجلس گزارشی با عنوان «درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا، بررسی مشکلات و چالش های آموزش الکترونیکی وزارت آموزش و پرورش» منتشر کرده است.
در این گزارش ضمن بیان مقدمه ای درباره ویروس کرونا، ارزیابی کارشناسی از برنامه‌های آموزشی دانش آموزان صورت گرفته و در نهایت راهکارهایی ارائه شده از جمله اینکه مصوبه مجلس درباره زمان آغاز بازگشایی مدارس تغییر کند.