حاج رضا برعکس شد
حاج رضا برعکس شد

 تبلیغات غیرقانونی یکی از کاندیداهای تایید صلاحیت نشده در تبریز، تمامی ندارد!

در روزهای اخیر، خبر تبلیغات علنی و زودهنگام یکی از کاندیداهای تایید صلاحیت نشده در تبریز به یکی از داغ ترین خبرهای انتخاباتی در این شهر تبدیل شد.

فشار رسانه‌ای برای این کار غیر قانونی تا جایی ادامه یافت که متولیان ستاد انتخاباتی «حاج‌رضا» با یک حرکت آکروباتیک!، بنرهای نصب شده در داخل ستاد را برعکس کردند.

  بازم مردم میتوننا اسمش رو بخونن منتهی برعکس!

منبع: پیج اینستاگرامی و کانال اطلاع رسانی کلیک مجلس