حفظ فضای سبز موجود، گام اول در «سال فضای سبز»
حفظ فضای سبز موجود، گام اول در «سال فضای سبز»

نائب رئیس شورای اسلامی شهر تبریز گفت: فصل جدیدی در حوزه فضای سبز شهری آغاز شده که در وهله نخست به حفظ فضای سبز موجود در شهر توجه دارد.

به گزارش نسل تدبیر، سونیا اندیش  اظهار داشت: شورای شهر با جدیت تمام در مسیر حفظ و توسعه فضاهای سبز شهری حرکت می‌کند و نامگذاری سال آینده به عنوان سال فضای سبز تبریز، تاکیدی بر این مهم است.

او در زمینه حمایت‌های شورای شهر از این برنامه ها تصریح کرد: شورای اسلامی تبریز با اختصاص بودجه ویژه برای حوزه فضای سبز در سال آینده، از اقدامات و طرح های اجرایی سازمان در این زمینه حمایت خواهد کرد.

اندیش ادامه داد: نباید فراموش کنیم که تبریز زمانی باغ شهر بوده و اکنون با توسعه فضاهای فیزیکی، چهره شهر خاکستری شده است و این امر نیاز به حفظ و توسعه بیش از پیش فضاهای سبز را می طلبد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تبریز خاطرنشان کرد: جای امیدواری است که طرح های اجرای  توسط سازمان مطابق با نیازهای فضای سبز شهرمان است و در راستای تامین این نیازها انجام می گیرد و امیدواریم نتایج و ثمرات آن در سطح شهر موجب شکوفایی و سرسبزی هرچه بیشتر تبریز گردد.