داستان تکراری ژن های خوب/حکم انتصاب خبرساز مشاور وزیر بهداشت برای پسرش
داستان تکراری ژن های خوب/حکم انتصاب خبرساز مشاور وزیر بهداشت برای پسرش

محمداسماعیل اکبری مشاور عالی وزیر بهداشت، پسرش را به عنوان دستیار خود انتخاب کرد.

به گزارش نسل تدبیر، محمداسماعیل اکبری مشاور عالی وزیر بهداشت، پسرش را به عنوان دستیار خود انتخاب کرد.

او در حکم انتصاب، از «دیانت، ذکاوت و عشق عالمانه» پسرش به نظام سخن گفته.

در بخش پایانی این حکم آمده است: «شایان ذکر است با توجه به درخواست خودتان و تایید بنده، دستمزدی به شما تعلق نمی گیرد.از اینکه با همه گرفتاری های شخصی، کاری و اجتماعی قبول زحمت می کنید، دعاگویتان هستم.»