درخشش خبرنگاران نسل‌تدبیر در جشنواره رسانه‌ای ابوذر
درخشش خبرنگاران نسل‌تدبیر در جشنواره رسانه‌ای ابوذر

دو نفر از خبرنگاران نسل‌تدبیر موفق به درخشش در جشنواره رسانه‌ای ابوذر شدند.

به گزارش نسل‌تدبیر، شاهین بدرحیدری، دبیر سرویس فرهنگ و هنر و همچنین امیر ملک زاده، دبیر سرویس ورزشیپایگاه خبری نسل‌تدبیر موفق به دریافت لوح شایسته تقدیر شدند.

بدرحیدری در بخش یادداشت شایسته تقدیر و ملک زاده نیز لوح سپاس «تیتر شایسته تقدیر» با یادداشت« یک دههقرار عاشقانه با تراکتور؛ ما هیچ‌وقت تنها قدم نمی‌زنیم» را از آن خود کردند.