رحمانی فضلی: اولویت اول دولت ساخت مسکن سیل زدگان است
رحمانی فضلی: اولویت اول دولت ساخت مسکن سیل زدگان است

وزیر کشور ضمن تاکید بر سرعت بخشی به خدمات رسانی به سیل زدگان گفت: اولویت اول دولت بحث تامین و ساخت مسکن سیل زدگان است که حتماً باید تا شب عید ساخته شود.

به گزارش نسل تدبیر عبدالرضا رحمانی فضلی در چهارمین جلسه ی و نوسازی مناطق سیل زده با تاکید بر سرعت بخشی به خدمات سیل زدگان ، ابراز داشت: رئیس جمهوری در موضوع نوسازی مناطق سیل زده تا آخر سال فرصت دادند این کار انجام شود یعنی تا شب عید سیل زدگان در خانه‌های خودشان باشند.

البته الان به دلیل عدم تأمین مالی به موقع از طریق بانک‌ها و خزانه از برنامه زمان بندی عقب هستیم اما باید باقی مانده سال را با سرعت جبران شود.

ما به طور قطع از شما شب نوروز خانه‌های ساخته شده را می‌خواهیم، دستگاه‌های متولی و دستگاه‌های مشارکتی هم باید وظایفشان را انجام دهند چرا که زمان بندی ما تغییر نخواهد کرد.

در موضوع جبران خسارت‌ها، پرداخت خسارت‌های کشاورزی در اولویت است که البته منابع خوب تأمین شده است و وزارت جهاد کشاورزی هم از تأمین منابع اولیه ابراز رضایت داشتند ولی در مسیر پرداخت‌ها از طریق خزانه یا بانک و محل تسهیلات دچار مشکل شدیم که انتظار است سریع دوستان انجام دهند.

اولویت ما اول بحث مسکن است، مسکن موقت را رئیس جمهوری دو ماه وقت دادند.از این دوماه اکنون ۲۵ روز وقت داریم و در پایان این زمان دیگر نباید شاهد مسکن موقت باشیم و همه مردم در مناطق سیل زده باید در خانه های خودشان باشند و باید کمک کنیم تعمیرات مسکن نیز به سرعت انجام شود.