رینوتکس، فرصتی برای آشنایی با ایده‌های جدید فناورانه/ارس، پیشتاز در حمایت از صنایع دانش بنیان
رینوتکس، فرصتی برای آشنایی با ایده‌های جدید فناورانه/ارس، پیشتاز در حمایت از صنایع دانش بنیان

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس گفت: نمایشگاه ربع رشیدی فرصتی برای آشنایی با ایده‌های جدید فناورانه و تعامل صنعت و دانشگاه است.

به گزارش نسل‌تدبیر، محسن نریمان در حاشیه بازدید از هفتمین نمایشگاه فناوری و نوآوری ربع رشیدی (رینوتکس)،با قدردانی از برگزاری سالانه و‌ مستمر این نمایشگاه، تلاش برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان را یکی از اولویت‌هایاصلی منطقه آزاد ارس قلمداد کرد و گفت: خوشبختانه با تاسیس صندوق پژوهش و فناوری در منطقه آزاد ارس، بسترمناسبی برای حمایت از طرح‌های فناورانه در این منطقه ایجاد شده است.

وی به سفر اخیر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به منطقه آزاد ارس و اختصاص ۲۰۰ میلیارد ریال برای حمایتاز طرح‌های فناورانه ارائه شده به این صندوق نیز اشاره کرد و ادامه‌ داد: در حال حاضر، منطقه تجاری صنعتی آزادارس، از جمله معدود مناطق پیشرو در زمینه توجه به توسعه علم و فناوری است.

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس در ادامه از فعالیت بیش از ۴۰ واحد دانش بنیان در این منطقه خبر داد‌ واضافه کرد: خوشبختانه تعداد واحدهای فناور و دانش بنیان در منطقه آزاد، رو به افزایش است.