گردن ظالمان و مفسدان را بشکنید/ نقش مهم قوه قضاییه در جلب اعتماد عمومی
گردن ظالمان و مفسدان را بشکنید/ نقش مهم قوه قضاییه در جلب اعتماد عمومی

استاندار آذربایجان شرقی گفت: نارضایتی در اذهان عمومی است که نتوانستیم رضایت کامل ایجاد کنیم ولی کاری که ریاست قوه قضائیه در این ماه‌های اخیر کردند یک نوع اعتماد بین مردم ایجاد کرده است.

محمدرضا پورمحمدی روز پنجشنبه در نشست صاحبان صنایع آذربایجان شرقی با رییس قوه قضائیه در تبریز اظهار داشت: در ۱۱ ماه گذشته بیش از ۱۵۰۰ طرح عمرانی،  فرهنگی و اجتماعی را در آذربایجان شرقی افتتاح شده است اما در ایجاد تبسم در چهره مردم چندان موفق نبوده ایم.  

وی یادوری کرد: در چنین شرایطی اقدامات و رویکرد جدید قوه قضائیه نارضایتی ها را به رضایتمندی و ناامیدی ها را به امید تبدیل کرده است.

استاندار آذربایجان شرقی با قدردانی از سفر رییس قوه قضائیه به استان گفت: این سفر برای ما بسیار با اهمیت است چون که در ۲۰ سال گذشته هیچ یک از روسای قوه قضائیه به این استان سفر نکرده اند.  

وی با اشاره به برنامه های راهبردی ایت الله رییسی در آستان قدس رضوی از وی به عنوان یک فرد صاحب اندیشه یاد کرد و اظهار امیدواری کرد این رویکرد و روند در قوه قضائیه با قدرت بیشتر تداوم یابد.  

پورمحمدی از آذربایجان شرقی به عنوان یک استان صنعتی یاد کرد و گفت: با وجود اینکه بشترین واحدهای صنعتی و تولیدی مساله دار را در این استان داریم اما به همت کارفرمایان و صنعت گران کمترین حواشی و مشکلات را داشته ایم.  

استاندار آذربایجان شرقی از انتصابات اخیر قوه قضائیه در استان قدردانی کرد و گفت: این انتخاب های شایسته با اقبال عمومی مواجه شده است.  

پورمحمدی گفت: تحول در قوه قضائیه که توسط آیت الله رییسی شروع شده است در باب گسترش عدالت و مبارزه با ظلم و فساد بسیار تاثیرگذار بوده است.  

به گزارش ایرنا، در این جلسه اکنون تعدادی از کارفرمایان، صنعتگران و تولیدکنندگان به بیان مسایل و مشکلات می پردازند.  

رییس قوه قضاییه در سفری یکروزه به آذربایجان شرقی امروز میهمان مردم تبریز است.