سنگفرش کردن بستر مهرانه رود در بزرگراه دو کمال صورت گرفت
سنگفرش کردن بستر مهرانه رود در بزرگراه دو کمال صورت گرفت

شهردار منطقه پنج تبریز گفت: سنگفرش کردن بستر مهرانه رود در فاز اول بزرگراه دوکمال در سه ضلع در حال اجرا است.

به گزارش نسل تدبیر، میرعلی اصغر نساج غازانی با اعلام این مطلب افزود: اجرای این پروژه ۳۰ میلیارد ریال هزینه خواهد داشت که در صورت بهره برداری در زیبا سازی این پروژه موثر خواهد بود.

وی همچنین اظهار داشت : در بستر داخلی مهرانه رود پس از سنگفرش شدن شاهد زیباترشدن مهرانه رود خواهیم بود. شهردار منطقه۵ در ادامه تصریح کرد : پس از بهره برداری از فاز اول بزرگراه ۶۰متری دوکمال، فاز دوم این طرح فرا منطقه ای درحد فاصل بارنج تا کوی استانداری به طول ۲کیلومتر درحال اجراست.

او همچنین افزود: فاز اول بزرگراه دوکمال میدان شهید فهمیده را به بارنج متصل ساخته است. مهندس نساج در بخش دیگری از سخنانش خاطر نشان ساخت : فاز اول این پروژه به عرض ۶۰ متر و دردو باند رفت و برگشت به طول ۳ کیلومتر احداث شده است.

وی در پایان گفت : عملیات عمرانی سنگفرش کردن مهرانه رود دردو ضلع به طول ۷۵۰ و ۶۰۰ متر اجرا شده و ضلع سوم نیز بزودی کف سازی می شود .