شهردار اهر برکنار شد
شهردار اهر برکنار شد

فرماندار اهر اعلام کرد: هیأت تطبیق رای شورای شهر مبنی بر خاتمه خدمت شهردار اهر را مغایر با قانون تشخیص نداد.

به گزارش نسل تدبیر، زاهد محمودی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: پس از وصول مصوبه شورای شهر مبنی بر عزل شهردار با استناد به عدم سکونت وی در این شهر و انجام بررسی های کارشناسی و استعلام از مراجع ذیربط، آخرین جلسه شورای تطبیق با حضور تمامی اعضا در محل فرمانداری اهر تشکیل شد.

وی افزود :طبق بند د تبصره ۴ ماده ۹۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران ، فقدان شرایط احراز سمت شهردار (عدم سکونت ) به تشخیص شورای اسلامی شهر مغایر با قانون تشخیص داده نشد.

رئیس هیئت تطبیق خاطرنشان کرد: در نهایت مصوبه مذکور در خصوص تبصره ۴ ماده صدرالاشاره مبنی بر خاتمه خدمت شهردار ساری و جاری می باشد.

فرماندار اهر خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۸۰ قانون شوراها، هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان (متشکل از فرماندار، رئیس دادگستری و نماینده شورای اسلامی استان)، طبق قانون دو هفته فرصت دارد تا در مورد مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات شوراهای اسلامی نظر خود را اعلام نظر کنند.

وی گفت: در مورد مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر اهر در مورد عزل شهردار نیز پس از دریافت مصوبه بلافاصله جلسه هیأت تطبیق تشکیل و مصوبات از نظر شکلی و محتوایی مورد بحث و بررسی اعضای هیئت قرار گرفت.

کمال امید در آبانماه ۱۳۹۶ با رای اکثریت اعضای شورای شهر به عنوان بیستمین شهردار شهر اهر انتخاب شده است.