صاحبان ثروت با استانی شدن انتخابات کسانی را راهی مجلس می‌کنند که حامی منافع مردم نخواهند بود
صاحبان ثروت با استانی شدن انتخابات کسانی را راهی مجلس می‌کنند که حامی منافع مردم نخواهند بود

نماینده مردم تبریز با بیان اینکه استانی شدن انتخابات به نفع من است اما با آن مخالفم، گفت: به دلیل فقدان زیرساخت‌ها صاحبان ثروت کسانی را راهی مجلس می‌کنند که حامی منافع مردم نخواهند بود.

به گزارش نسل تدبیر؛ احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از طرح استانی شدن انتخابات مجلس گفت: هرچند به جهت منفعت شخصی اگر در دوره بعدی نامزد شوم، استانی شدن انتخابات به نفع من است اما با این شیوه برگزاری انتخابات مخالف هستم و از جهت مصلحت و منفعت کشور، به جهت فقدان زیرساخت‌های لازم برای اجرای این نوع از انتخابات ما نخواهیم توانست در برگزاری این نوع انتخابات موفق باشیم.

وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: یکی از مواردی که به عنوان زیرساخت استانی شدن انتخابات که فراهم نشده است، بحث تحزب است. در این نوع از انتخابات اصالت بر تحزب گذاشته شده و از آنجایی که زیرساخت حزبی برای این کار موجود نیست، نتیجه کار این‌گونه خواهد بود که جای حزب را کسانی خواهند گرفت که صاحبان ثروت هستند و کسانی را راهی مجلس خواهند کرد که دنبال منفعت مردم نیستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در این طرح ابهامات متعددی وجود دارد که یکی از آنها بحث تناسبی بودن انتخابات است و اساسا معلوم نیست منظور و محتوا از تناسبی بودن در این طرح چیست و تناسبی بودن انتخابات در این طرح همخوانی و سازگاری با آن تناسبی که انتخابات تناسبی مصطلح و مدنظر است وجود ندارد.

علیرضابیگی خاطرنشان کرد: من شورای نگهبان را نهادی نمی‌دانم که بخواهد تحت تأثیر فشارها تصمیم بگیرد؛ چراکه این موضوع (استانی شدن انتخابات) با امنیت ملی ما در ارتباط است و نمی‌توان به سادگی با آن برخورد کرد.