ضیافت افطاری رووسای کمیته های ستاد جوانان و‌ دانشجویان دکتر روحانی در آذربایجان شرقی با استاندار و مسئولان سیاسی
ضیافت افطاری رووسای کمیته های ستاد جوانان و‌ دانشجویان دکتر روحانی در آذربایجان شرقی با استاندار و مسئولان سیاسی