برای انتخابات هزینه نمی کنم/ خیانت نکردم، اخراج شدم!
برای انتخابات هزینه نمی کنم/ خیانت نکردم، اخراج شدم!

عوض علیپور، چهل سال سن داشته و چهارمین کاندیدای روز نخست ثبت نام برای یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در فرمانداری تبریز است.

علیپور در گفت و گو با خبرنگار نسل تدبیر عنوان کرد: تحزب در ایران بی معنی است و من تصمیم گرفتم که مستقل درانتخابات شرکت کنم.

این داوطلب شرکت در انتخابات مجلس ادامه داد: اصلاح طلب و اصولگرا چه کاری برای مردم انجام دادند؟هیچ کاری.

کارمند اخراجی وزارت نیرو اشاره کرد: بخاطر عدم خیانت به مردم آذربایجان و تبریز در کارم سوختم.

وی ادامه داد: به همین خاطر جامعه را درک میکنم، نه رشوه داده و نه گرفته ام.

علیپور گفت:بنده هیچ گونه هزینه ای برای انتخابات پرداخت نخواهم کرد چراکه نه هزینه گرفتم و نه از مال کسیخورده ام.