فرج زاده به عنوان مدیرعامل گروه ماشین سازی تبریز منصوب شد
فرج زاده به عنوان مدیرعامل گروه ماشین سازی تبریز منصوب شد

طی حکمی از سوی مدیرعامل صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد، ناصر فرج زاده به عنوان مدیرعامل وعضوهیات مدیره گروه ماشین سازی تبریز منصوب شد.

به گزارش خبرنگار نسل تدبیر، عصر امروز طی حکمی از سوی مدیرعامل صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد، ناصر فرج زاده به عنوان مدیرعامل وعضوهیات مدیره گروه ماشین سازی تبریز منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:

جناب آقای ناصر فرج زاده

باعنایت به مراتب تعهد،شایستگی وتجارب ارزشمندجنابعالی،به موجب این حکم بعنوان مدیرعامل شرکت گروه ماشین سازی تبریز منصوب میگردید تا بابهره گیری از تمام ظرفیتها ومنابع درچارچوب اساسنامه وقانون تجارت درتحقق اهداف وبرنامه های این صندوق و حفظ مصالح و منافع شرکت انجام وظیفه فرمایید.

از خداوند متعال توفیق جنابعالی را در انجام وظایف محوله و تحقق رشد واعتلای اقتصاد کشور جمهوری اسلامی ایران مسئلت دارم .
سیدعباس هاشمی منش