مدافع همیشگی زبان مادری خواهم بود/وابسته به هیچ جریان سیاسی نیستم
مدافع همیشگی زبان مادری خواهم بود/وابسته به هیچ جریان سیاسی نیستم

روح الله متفکر آزاد گفت: وابسته به هیچ جریان سیاسی نیستم.

روح الله متفکر آزاد در گفتگو با خبرنگار نسل تدبیر عنوان کرد: من بیش از ۲۰ مقاله و ۵۲ دانشجوی ارشد و دکتری و دو کتاب به زبان انگلیسی به جامعه ارائه کرده ام.

وی با بیان اینکه من شکننده سد گروه جوانان به عرصه های مختلف هستم گفت: برای پیش برد گام دوم انقلاب حضور جوانان تازه نفس و با تدبیر لازم است.

داوطلب نمایندگی یازدهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد ادوار پیشین مجلس ابراز کرد اگر مجلس کنشگری مناسبی داشت وضعیت کنونی جامعه این طور نبوده و به مشکلات مختلف معیشتی دچار نمیشد.

متفکر آزاد با اشاره به اینکه مجلس تمام ابزار های قانونی برای کنشگری مناسب را در اختیار دارد اظهار کرد: اولویت کشور حل وضعیت معیشتی و امنیت روانی جامعه است.

وی با اعلام اینکه احزاب پاسخگوی نیاز های مردم نیستند گفت: عدم شفافیت در اقتصاد و در بهره وری مجلس از جمله مشکلات بلند مدت و عدم اشتغال جوانان از جمله مشکلات کوتاه مدت جامعه ماست.

این داوطلب با بیان اینکه نماینده ای کنشگر خواهم بود، افزود:به پشتوانه ی چهره های دانشگاهی و نخبگان پشت گرم هستم و اصلی ترین راه حل برای مشکلات کوتاه مدت را گرایش به سمت صنایع کاربر میدانم.

وی با اعلام اینکه عضو هیچ حزب و جریان سیاسی نیست، تصریح کرد: من خود را فردی گفتمانی و موثر میدانم و معتقدم صاحبان اندیشه و تدبیر باید سر کار بیایند.

متفکر آزاد با تاکید بر اینکه مدافع همیشگی زبان مادری در جامعه هستم، گفت: من از سیزده سال پیش در اجلاس های بین المللی در خصوص زبان مادری حرف زدم.

این فعال دانشگاهی در خصوص شفافیت ابراز کرد: شفافیت آرا و شفافیت مالی حق مردم است و من در صورت راهیابی به مجلس مردم را از همه رای های خود به جز آنهایی که منع قانونی دارند مطلع خواهم کرد.