مسابقه بین تیم های چوگان دل آرا و دمیر
مسابقه بین تیم های چوگان دل آرا و دمیر

مسابقه ای بین تیم های چوگان دل آرا و دمیر به مناسبت گرامیداشت روز معلم دیروز توسط هیأت چوگان شهرستان تبریز در باشگاه چوگان برگزار شد.

به گزارش نسل تدبیر؛ عصر دیروز به مناسبت گرامیداست روز معلم مسابقه ورزشی بومی ، سنتی چوگان با رقابت دو تیم دل آرا و دمیر و با حضور شه شهی رییس هیأت چوگان استان آذربایجان شرقی و سایر مسئولین و پیشکسوتان و تماشاگران ورزشی ، برگزار گردید.

گفتنی است این مسابقه ۶ بر ۴ به نفع تیم چوگان دل آرا در سه چوکه به پایان رسید