مهناز افشار در فکر بازگشت دوباره به ایران/ شایعه یا واقعیت!
مهناز افشار در فکر بازگشت دوباره به ایران/ شایعه یا واقعیت!

کانال سینمایی کات مدعی شد مهناز افشار قصد بازگشت به ایران را دارد.

به گزارش نسل تدبیر، طبق شنیده ها، مهناز افشار در هدف بازگشت دوباره به ایران است و به همین دلیل از زمانی که به آن سوی آب رفته درخواست مصاحبه از جانب شبکه های سطلنت طلب و مجاهدین را رد کرده و حاضر به حضور در این شبکه ها نشده است.

همچنین گفته میشود تعدادی از چهره های سرشناس اپوزوسیونِ تندروی آن سوی آب، از مهناز افشار خواسته اند که مواضع سیاسی مستقیم و صریحی نسبت به سران سیاسی نظام اتخاذ کند که با پاسخ منفی او مواجه شده اند .
نزدیکان افشار همگی از هدف قطعی بازگشت دوباره ی او به ایران می گویند و اینکه او در گفت و گوی با آن ها تاکید دارد که هیچوقت نخواسته زیر پرچم جایی یا کسی برود و آینده ی خود و فرزندش را تنها در ایران متصور است.

رسانه سینمایی کات این خبر را درحالی مدعی شده است که اخبار جدید مهناز افشار از حضور در یک مسابقه ماهواره ای به عنوان داور به گوش ها رسیده است.