موزه فوتبال نشانگر هویت فوتبال آذربایجان است
موزه فوتبال نشانگر هویت فوتبال آذربایجان است

عضو شورای شهر تبریز گفت: موزه فوتبال یک ضرورت انکار ناپذیر بود که به همت شهرداری مرتفع شد.

به گزارش نسل تدبیر، شهرام دبیری در مراسم افتتاح ساختمان موزه فوتبال اظهار داشت: این موزه محل رجوع گردشگران و فوتبال دوستان خواهد بود.

او با تاکید بر اینکه تبریز در گذشته قطب فوتبال کشور بوده، افزود: خوشحالم که در سال های اخیر شاهد رشد فوتبال استان هستیم و تا چند سال آینده دوباره به قطب فوتبال کشور تبدیل خواهیم شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تبریز گفت: احداث این موزه یک ضرورت بود، در تمام جهان باشگاه های معتبر کنار استادیوم های اصلی خود ساختمان موزه باشگاه خود را ساخته اند.

دبیری ادامه داد: این خلا در بین باشگاه های تبریز وجود داشت که خوشبختانه به همت شهرداری مرتفع شد تا تاریخ فوتبال تبریز هرگز فراموش نشود.