نشست خبری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی
نشست خبری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی

به گزارش نسل تدبیر، نشست خیری بهروز مهدوی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با اصحاب رسانه در تبریز برگزار شد.

به گزارش نسل تدبیر، نشست خیری بهروز مهدوی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با اصحاب رسانه در تبریز برگزار شد.