نمکی: واگن وزارت بهداشت را به لوکوموتیو سیاست وصل نمی‌کنم
نمکی: واگن وزارت بهداشت را به لوکوموتیو سیاست وصل نمی‌کنم

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: عدم آلودگی به سیاست زدگی، رعایت حقوق بیت المال و رسیدگی به نقاط محروم اولویت بنده است و هیچگاه واگن وزارت بهداشت را به لوکوموتیو سیاست وصل نمی‌کنم.