نیروگاه تولید انرژی از پسماند برای شهر تبریز، یک ضرورت است
نیروگاه تولید انرژی از پسماند برای شهر تبریز، یک ضرورت است

سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر تبریز گفت: نیروگاه تولید انرژی از پسماند برای شهر تبریز، یک ضرورت است

به گزارش نسل تدبیر، کریم صادق زاده سخنگو و عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تبریز در گفتگو با خبرنگار این سازمان گفت:طی بازدیدی که در روزهای اخیر از نیروگاه تولید انرژی از پسماند، به همراه کارشناسان و متخصصین محیط زیست در شهر باکو داشتیم، تمامی مسائل مربوط در زمینه پسماند در این شهر مورد بررسی قرار گرفت و شاهد این بودیم که زباله دیگر در این شهر تمیز دفن نمی شود .

صادق زاده با اشاره به اینکه سازنده نیروگاه به باکو همان طرف قرارداد شرکت فرانسوی CNIM است افزود :احداث آخرین مدل و مدرن ترین سیستم تولید انرژی از پسماند در شهر تبریز مد نظر گرفته شده چراکه این سیستم برای کلانشهر تبریز یک نیاز است و بایستی با نظر کارشناسان عالی کارهای حقوقی و اداری و عقد قرارداد با دقت تمام به پیش برود .

وی اظهار کرد:کلیات و نحوه عملکرد شرکت فرانسوی در کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فصای کسب وکار شورا به تصویب رسیده و در چند روز آینده بعد از یک کار کارشناسی عالی با حضور متخصصان و کارشناسان دانشگاهی ومحیط زیست و کارشناسان کمسیون محیط زیست وخدمات شهری شورا در صحن علنی شورای اسلامی شهر تبریز مطرح می شود .

صادق زاده اضافه کرد:احداث این نیروگاه مورد حمایت اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر تبریز است و قطعاً در سال ۹۸ قرارداد این طرح بزرگ زیست محیطی عملیاتی  خواهد رسید .

سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز در خاتمه از شهردار تبریز و عوامل سازمان مدیریت پسماند و همچنین پاکبانان تلاشگر که همواره در تمیزی شهر تبریز شبانه روزی تلاش میکند تشکر و قدردانی کرد وگفت تبریز شهر زندگی و تمیز در کشور است .