هخامنشی به عراق رفت / تیر دلالان به سنگ خورد
هخامنشی به عراق رفت / تیر دلالان به سنگ خورد

برای بار دیگر تیر دلالان تلگرامی به سنگ خورد و مدیران باشگاه تراکتور اجازه ندادند تا بازیکنی به این طریق به باشگاه قالب شود.

به گزارش نسل تدبیر ، بعد از اینکه برخی کانالهای تلگرامی خبر از علاقه وفا هخامنشی مدافع سابق تیم صنعت نفت آبادان برای پیوستن به تراکتور خبر دادند ، ظهر امروز خبر رسید که این مدافع ترکمن به تیمی در لیگ عراق پیوسته است.

خبری که حتی مسئولین باشگاه نیز آن را تایید نکردند اما برخی کانالهای تلگرامی که سابقه طولانی در دلالی و نقل و انتقال بازیکن را دارند ، با معرفی این بازیکن و اینکه هخامنشی بازیکن آزاد است ، سعی داشتند این بازیکن متوسط را به تراکتور قالب کنند ، اما در این امر موفق نشدند و مسئولین باشگاه اهمیت چندانی به این موضوع ندادند تا باز هم تیر برخی دلالان به سنگ خورده باشد.

دلالانی که حتی با ویرایش تیم کنونی این بازیکن به نام تراکتور در ویکی پدیا سعی در ایجاد جوی رسانه ای برای انتقال این بازیکن به تبریز را داشتند اما در این امر موفق نشدند تا این بازیکن جوان را طعمه اهداف خود کرده و به تیم المینا عراق بفرستند!

بدین ترتیب در تیم فعلی باشگاه تراکتور تنها یک بازیکن باقی مانده است که با معرفی و زور دلالی این کانالهای تلگرامی به تراکتور پیوسته است ، بازیکنی که با سواستفاده از احساسات پاک هواداران برای خود محبوبیتی دست و پا کرده است و از حمایت کامل این دلالهای تلگرامی برخوردار است.