هشدار وزیربهداشت درباره ورود ویروس کرونا به ایران
هشدار وزیربهداشت درباره ورود ویروس کرونا به ایران

یک چینی و یک آلمانی در شهر یزد مشکوک به ویروس کرونا تحت نظر پزشکی هستند

به گزارش نسل تدبیر، دکتر نمکی عنوان کرد:یک چینی و یک آلمانی در شهر یزد مشکوک به ویروس کرونا تحت نظر پزشکی هستند.

ما نمی توانیم از ورود ویروس به کشور جلوگیری کنیم ؛ باید راه های آموزش مقابله را به مردم بیاموزیم.