همزمان ۲۹۱ پروژه زیربنایی و اقتصادی در آذربایجان شرقی افتتاح شد
همزمان ۲۹۱ پروژه زیربنایی و اقتصادی در آذربایجان شرقی افتتاح شد

حجت الاسلام حسن روحانی با حضور در نشست شورای اداری آذربایجان شرقی، دستور افتتاح همزمان ۲۹۱ پروژه و طرح قابل افتتاح را ‏در این استان صادر کرد.

به گزارش نسل تدبیر، حجت الاسلام حسن روحانی در ادامه سفر یک روزه خود به استان آذربایجان شرقی، با حضور در ‏نشست شورای اداری استان، به صورت همزمان نمایشگاه بین المللی فرش تبریز و پروژه های زیربنایی و اقتصادی این استان را ‏افتتاح کرد. ‏

در طول این افتتاح ها، شش عنوان طرح یا پروژه با قابلیت آغاز عملیات اجرایی و ۲۹ طرح قابل افتتاح  و در مجموع ۳۵ عنوان  ‏طرح و پروژه افتتاح شد. ‏

این تعداد عنوان طرح شامل ۲۹۱ طرح یا پروژه قابل افتتاح و ۲۳ طرح در قالب آغاز عملیات اجرایی مورد افتتاح و بهره برداری ‏است. ‏

برای این تعداد پروژه در مجموع ۸۳ هزار و ۵۶۹ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده که ۶۴ هزار و ۲۴۴ میلیارد ریال ‏مربوط به طرح های دولتی و ۱۹ هزار و ۳۲۵ میلیارد ریال مربوط به طرح های بخش خصوصی است. ‏

همچنین میزان اشتغال زایی این تعداد طرح یا پروژه در مجموع ۱۲ هزار نفر بوده است. ‏