پدر ملتی که عاشقانه کلمه مرد را صرف کرد/کف العباس یادگار سرداری حسینی!
پدر ملتی که عاشقانه کلمه مرد را صرف کرد/کف العباس یادگار سرداری حسینی!

امروز تسلیت برای رفتن او واژه حقیری است، برای پدری که کلمه مرد را بدون اینکه فعل باشد، عاشقانه صرف کرد این دنیای خاکی آنقدر به افول رسید تا برای به آغوش کشیدن نفس هایش نالایق باشد.

نسل تدبیر/سیده فاطمه مرتضوی: خبر شهادت سردار قاسم سلیمانی و پرکشیدن سرداری که یک ملت به نام و اصلات او قسم می خوردند چنان تلخ و ناباورانه بود که تمام نگاه ها مبهوت شدند.

سردار قاسم سلیمانی، مردی که جامانده بود از قافله شهدایی که فرق داشت عالمشان با دنیای مردهای امروزی، یادگاری که رفتنش زود بود برای ما برای مردم سرزمینی که شنیدن اخبار تلخ شده جزئی از زندگی شان.

برای فرزندان این سرزمین که مستانه در سایه امنیت برقرار شده به یومن وجود مرد بزرگی همچون سردار زود بود رفتن سایه روی سرشان، زود بود شهادت سردار قاسم سلیمانی !

سردار سپهبدی که مصداق عینی عند ربهم یرزقون بود، سرداری که یادگار جنگ بود اما به مثال خیلی ها بعد از جنگ طمع نکرد به میز و مقام، چشمانش را بست بر روی عشق عزیزانش و پشت کرد تا نبیند غم دوری عزیزانش منحرف نکند اورا از هدف درون قلبش.

شخصیت بزرگی مثل سردار هرچقدر پیکرش خونین تر باشد، جاودانه تر خواهد بود و بامداد جمعه لحظه ای که او به اوج جاودانگی رسید و توانست به دیدار اربابش بشتابد، همچون تنها یاور اربابش دستی از خود به یادگار دنیایی ها گذاشت، دستی که یادآور کف العباس است.

امروز تسلیت برای شهادت سردار قاسم سلیمانی  واژه حقیری است چراکه او برای همیشه در قلب یک ملت زنده خواهد بود و این دنیای خاکی آنقدر به افول و بی ارزشی نزدیک شده بود تا دیگر لیاقت به آغوش کشیدن قدم و نفس های اسطوره مردم زمانش را نداشته باشد.

قطعا قلم در توصیف و نگاشتن برای فردی که کلمه مرد را بدون اینکه فعل باشد،عاشقانه صرف نمود، عاجز است و به راستی چه بی انصاف اند آنانی که به خورشید پشت می کنند و هیچ چیز مگر سایه هایی از کالبد جسمانی خود روی زمین نمی بینند، کاش محو سایه هایمان نباشیم.