کدام روزنامه‌ها  آقای رییس جمهور!
کدام روزنامه‌ها  آقای رییس جمهور!

آیا این انصاف است که رییس جمهور به عنوان شخص دوم نظام با اختیاراتی که در قانون اساسی برایشان پیش بینی شده و البته با رسانه های قدرتمندی که در اختیار دارند، روزنامه نگاران را سپر بلا نمایند؟

#وحید خدادادی/ روزنامه نگار

رییس جمهور در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت با انتقاد از کسانی که مردم را ناامید می کنند مطالبی را ایراد فرموده اند جای بسی تعجب و اما دارد! رییس دستگاه اجرایی فرموده اند: این چه عدل و حق و انصافی است؟ متخصصان، نخبگان، روزنامه نگاران و سرمقاله نویسان ما چرا واقعیت‌ها را به مردم نمی‌گویند؟
در همین خصوص لازم بود ما به عنوان عضو کوچکی از مخاطبان آقای رییس جمهور این خطابه را به بررسی و نقد بنشینیم و قضاوت را با توصیف شرایط بر عهده مردم بگذاریم که همانا آنان بزرگترین و بهترین قضات اند.
لذا در چند بخش چرایی این انفعال رسانه ای را به تعبیر آقای روحانی با هم مرور اجمالی خواهیم کرد.
در این مطالب دلایل حوزه روزنامه نگاران و سرمقاله نویسان را پیش می بریم که در واقع حوزه کاری ماست و نیاز بود در این خصوص روشنگری های لازم صورت گیرد، از آن جایی که روزنامه و روزنامه نگار همواره بز بلاگردان قصه های سیاسی بوده و دیواری کوتاه تر از آن پیدا نمی شود. ابتدا باید عرض کنیم که از صدقه سر مدیران دولتی و عزیزان شاغل در حرفه شریف قاچاق کاغذ عموما روزنامه های بخش خصوصی یا کلا تعطیل هستند یا تعداد صفحات خود را کاهش داده اند و آنچه امروز به عنوان نشریه در کشور روزانه توزیع می شود عمدتا مربوط به امپراطوری رسانه ای دولت به معنای عام آن است و به احتمال زیاد وزیر محترم ارشاد آمار واقعی تیراژ را در اختیار رییس جمهور قرار نداده اند و اگر میسر بود ما می توانستیم بخشی از آن چه را که در جامعه رسانه ای می گذرد خدمت شریفشان توضیح دهیم. گفته اند که روزنامه نگاران! با کدام وسیله ارتباطی؟ روزنامه! از سویی ما روزنامه نگاران و سرمقاله نویسان تا آن جا که قانون مطبوعات و شرایط سیاسی و امنیتی کشور اجازه می دهد در این باب با مردم شریف ایران سخن گفته ایم و البته مردم به مدد سایر رسانه‌ها کم و بیش در جریان امور قرار دارند و تصور دولتمردان از این که مردم بی اطلاع از امور جاری هستند، تصور اشتباهی است!
فرموده اند که این چه عدل و حق و انصافی است؟ پاسخ این سوال را باید در عملکرد کابینه بجویید و پاسخ آن نزد خود شماست! اما آیا این انصاف است که رییس جمهور به عنوان شخص دوم نظام با اختیاراتی که در قانون اساسی برایشان پیش بینی شده و البته با رسانه های قدرتمندی که در اختیار دارند، روزنامه نگاران را سپر بلا نمایند؟
وقتی وزیر کابینه قادر نیست تا اسامی ارز بگیران را منتشر کند، انتظار از اصحاب رسانه طنز تلخی است و باید گفت: خود شما چرا حقایق را نمی گویید؟ انتظارات دو طرفه است و محبت همواره دو طرفه بوده! اتوبان رفاقت ما با شما یک طرفه بوده و از ما به شما کم نرسیده و در مقابل هیچ! خنده دار است که رییس جمهور و وزیر توان بازگو کردن حقایق را ندارند و از روزنامه ها درخواست های غیر ممکن دارند!
از سویی شرایط کشور ما به گونه ای است که اصحاب رسانه به دلایلی چند به واقعیت مسائل و امور جاریه اشراف اطلاعاتی ندارند. تقاضا داریم خود از آن حقایقی که ادعایش را دارید سخن بگویید!
دولت که یک قدم بردارد ما دو ماراتن به راه می‌اندازیم، اما شما آن یک قدم را بردارید بعد! روزنامه نگاران و سرمقاله نویسان را به میدانی دعوت می کنید که خود جسارت ورود به آن را ندارید و این هم از عجایب روزگار ماست. همین روزنامه ها به گواه آرشیو خالصانه ترین حمایت ها را از شما کرده اند! بی توقع می دانید کی؟ در اردیبهشت ۹۶ که هوا بس ناجوانمردانه به ضرر شما بود و دوستان امروزتان غایبان آن روزهای بزرگ بودند! اما ما بودیم و هستیم و هر جا که منافع مردم در میان باشد قلم خواهیم راند!