کنسرت محسن یگانه در تبریز
کنسرت محسن یگانه در تبریز

کنسرت بزرگ محسن یگانه با استقبال پرشور تبریزی ها در تبریز برگزار شد.