یخچال تاریخی له له بیگ مرمت و ساماندهی میشود
یخچال تاریخی له له بیگ مرمت و ساماندهی میشود

شهردار منطقه ۸ تبریز از تهیه طرح مرمتی و آغاز عملیات مرمتی این یخچال تاریخی، طی روزهای آتی خبر داد.

به گزارش نسل تدبیر ، علی مدبر ضمن ضروری خواندن مرمت و احیاء این اثر تاریخی گفت: یخچال تاریخی له له بیگ یکی از قدیمی ترین یخچالهای تاریخی تبریز میباشد که طی دهه های گذشته، توسط شهرداری تبریز خریداری شده بود ولی بدلیل عدم استفاده از آن و آسیبهای محیطی، این بنای ارزشمند در آستانه تخریب و نابودی قرار گرفته بود که با کار کارشناسی نقشه های مرمتی این مجموعه تهیه و عملیات پیش مرمتی و ساماندهی این یخچال طی روزهای اخیر  توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه ۸، آغاز شده است.

مدبر در ادامه گفت: این بنا دارای طاق گنبدی بوده که به دلیل رطوبت ترک های عمیق در آن ایجاد شده و به دلیل  نبود کانال این بنا شدید در معرض رطوبت بوده است که طی روزهای اخیر کارها پیش مرمتی این بنا از جمله پاک سازی داخل بنا و سبک سازی سقف مجموعه انجام گرفته و  در روزهای آینده به مناقصه عمومی خواهد رفت.

شهردار منطقه ۸ افزود: امیدواریم با مرمت اصولی این مجموعه مهارت و دانش معماران گذشته باز تعریف و این عنصر معماری گمشده در فضای شهری امروز احیا شود تا در آینده نزدیک از این یخچال به عنوان کاربری های فرهنگی و گردشگری، استفاده بهینه شود.

شایان ذکر است؛ یخچال له له بیگ( یوشاری) یکی از یخچال های تاریخی شهر تبریز و مربوط به دوران قاجار میباشد که با ۶۰۰ متر مربع وسعت از یخچال های مهم قاجاری تبریزمحسوب شده و در کوی شهید یوشاری واقع شده است