۷۷ درصد از جمعیت دو میلیون نفری تبریز زیر پوشش شبکه فاضلاب
۷۷ درصد از جمعیت دو میلیون نفری تبریز زیر پوشش شبکه فاضلاب

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی گفت: اکنون ۷۷ درصد از جمعیت دو میلیون نفری تبریز زیر پوشش شبکه فاضلاب است.

به گزارش نسل تدبیر؛علیرضا ایمانلو، از ۸۳ کیلومتر لوله گذاری در سال گذشته در کلان شهر تبریز خبر داد و افزود: تلاش می شود در سال جاری نیز با برنامه ریزی مدون نسبت به افزایش میزان تحت پوشش جمعیت تبریز در شبکه فاضلاب اقدام شود.

وی اجرای یش از ۱۵۳ کیلومتر لوله گذاری شبکه فاضلاب طی پارسال در آذربایجان شرقی را از اقدامات آبفای استان برشمرد و اظهار داشت: در راستای سالم سازی محیط زیست شهروندان و دفع و تصفیه بهداشتی فاضلاب های خانگی سال گذشته ۵۶ هزار و ۸۲۰ فقره انشعابات جدید فاضلاب نیز به متقاضیان در سطح استان واگذار و نصب شد.

ایمانلو اضافه کرد: سال گذشته و با کوشش شبانه روزی کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان اقدامات ارزنده ای در بخش فاضلاب در شهرهای استان به انجام رسیده است که بر اساس آن در پایان سال حدود ۶۶ درصد جمعیت شهری در سطح استان با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و ۹۳۷ هزار نفر را تحت پوشش شبکه جمع آوری فاضلاب قرار دادیم.

وی یادآور شد: در حال حاضر با واگذاری انشعابات جدید فاضلاب، کل انشعابات فاضلاب استان به ۸۲۶ هزار و ۶۴۷ فقره رسیده است که این رقم نسبت به متوسط کشوری رشد قابل توجهی را نشان می دهد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی با اشاره به لوله گذاری شبکه فاضلاب در شهرهایی که شبکه فاضلاب در آنها اجرا می شود، گفت: این شرکت تاکنون بیش از سه هزار و ۷۰۵ کیلومتر لوله گذاری فاضلاب انجام داده است.

ایمانلو گفت: شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی هم اکنون تمام جمعیت شهری ۶۳ شهر استان با جمعیتی بالغ بر دو میلیون و ۹۶۱ هزار نفر را تحت پوشش آب شرب بهداشتی قرار دارد.

وی اظهار داشت: این شرکت با واگذاری ۴۸ هزار و ۷۸۹ فقره انشعاب جدید آب در سال ۹۷ به متقاضیان کل انشعابات آب استان به یک میلیون و ۳۱۳ هزار فقره رسیده است.