آیین تجلیل از خبرنگاران تبریز به همت کمیسیون فرهنگی شورای شهر تبریز | نسل تدبیر