نشست خبری معاون عملیات آجا در تبریز به مناسبت «روز نیروی دریایی» | نسل تدبیر