دیدار نوروزی اقشار مختلف مردم و مسئولان استانی با دکتر مسعود پزشکیان، نایب رییس مجلس شورای اسلامی | نسل تدبیر دیدار نوروزی دکتر پزشکیان در سال ۹۸ | نسل تدبیر دیدار نوروزی اقشار مختلف مردم و مسئولان استانی با دکتر مسعود پزشکیان، نایب رییس مجلس شورای اسلامی | نسل تدبیر دیدار نوروزی دکتر پزشکیان در سال ۹۸