سفر حجت الاسلام رییسی، رییس قوه قضاییه به تبریز | نسل تدبیر | نسل تدبیر سفر حجت الاسلام رییسی، رییس قوه قضاییه به تبریز | نسل تدبیر