نشست خبری دبیر ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس و مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس | نسل تدبیر | نسل تدبیر نشست خبری دبیر ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس و مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس | نسل تدبیر