نشست خبری فرج نیا ،مدیر عامل شرکت توزیع برق استان با اصحاب رسانه | نسل تدبیر | نسل تدبیر