نشست خبری فرماندار شهرستان تبریز با موضوع انتخابات | نسل تدبیر