نشست خبری کریمی نژاد، سرپرست پلیس راه استان | نسل تدبیر