گشایش نمایشگاه نقاشی کودکان مبتلا به سرطان خون در دانشگاه تبریز | نسل تدبیر