گرامیداشت روز پرستار به همت بیمارستان ولیعصر تبریز | نسل تدبیر