همایش روز ۹ دی در مصلی اعظم امام خمینی(ره) تبریز | نسل تدبیر