بایگانی‌های آتازنوزی | نسل تدبیر
تراکتور غرق در حاشیه /زنوزی نباید تنها بماند ۲۰ آذر ۱۳۹۸
یادداشت/

تراکتور غرق در حاشیه /زنوزی نباید تنها بماند

این روزها تراکتور عجیب غریب‌ترین روزهایش را سپری می‌کند، مدیرعامل این باشگاه با متن تامل برانگیز استعفا کرده و فایل صوتی نیز از افشاگری‌های مالک باشگاه پیرامون اتفاقات تراکتور در فضای مجازی منتشر شده است.