بایگانی‌های افتتاح پروژه | نسل تدبیر
«تولید برای صادرات» در منطقه آزاد ارس محقق شده است ۱۷ آذر ۱۳۹۸

«تولید برای صادرات» در منطقه آزاد ارس محقق شده است

استاندار آذربایجان شرقی گفت: «تولید برای صادرات» هدف و فلسفه اصلی تشکیل مناطق آزاد است که این امر در منطقه آزاد ارس محقق شده است.

۱۴۱۴ میلیارد ریال طرح سرمایه‌گذاری در ارس افتتاح شد ۱۷ آذر ۱۳۹۸
با حضور استاندار آذربایجان شرقی:

۱۴۱۴ میلیارد ریال طرح سرمایه‌گذاری در ارس افتتاح شد

۸ طرح سرمایه گذاری با اعتبار ۱۴۱۴ میلیارد ریال در منطقه آزاد ارس با حضور مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور و استاندار آذربایجان‌شرقی افتتاح شد.