افزونه جلالی را نصب کنید.
بایگانی‌های امور خارجه | نسل تدبیر
درباره وزیران امورخارجه| سیاستمدارانی تاثیرگذار در تاریخ ایران 10 اکتبر 2019

درباره وزیران امورخارجه| سیاستمدارانی تاثیرگذار در تاریخ ایران

وزیر امور خارجه در تاریخ ایران یکی از منصب های حساس و تاثیرگذار به شمار می رود. به همین دلیل نیز افرادی که با عنوان وزیر امور خارجه در تاریخ ایران انتخاب شده اند، دارای ویژگی های منحصر به فردی بوده اند تا بتوانند از حقوق ایران در مجامع بین المللی و در مواجهه با کشورهای دیگر دفاع کنند.