• امروز : یکشنبه - ۱۵ تیر - ۱۳۹۹

ایروان

30مارس
تقلا در ایران برای بازپس‌گیری ایروان
صدسال و یکروز پیش در چنین روزی/

تقلا در ایران برای بازپس‌گیری ایروان

رئیس مجلس:«آیا دعاوی ایرانی‌ها با ارامنه اختلاف دارد یا نه؟» ما به طفره گذراندیم... مسیو Millet گفت: «همه ممالک دعاوی زیادی می‌کنند و امپریالیست شده‌اند.