• امروز : چهارشنبه - ۱۸ تیر - ۱۳۹۹

بحران ارتباطات

29مارس
بحران ارتباطات در ارتباطات بحران
یادداشتی به قلم "رامین نظامی‌خواه"

بحران ارتباطات در ارتباطات بحران

رامین نظامی خواه در یادداشتی نوشت: رسانه ها به وظیفه خود در رابطه با بحران پیش آمده درست عمل کنند و آرامش جامع را بهم نزنند.