• امروز : جمعه - ۱۷ مرداد - ۱۳۹۹

بسکتبال

۲۱مهر
تبریک به جامعه ورزش تبریز / بعد از بسکتبال ، والیبال هم نابود شد!
چه کسانی ورزش تبریز را به نابودی کشاندند ؟!

تبریک به جامعه ورزش تبریز / بعد از بسکتبال ، والیبال هم نابود شد!

تلاش برخی افراد مسئول غیر ورزشی در تبریز بالاخره به سرانجام رسید و ورزش این شهر به سمت نابودی کشیده شد.