بایگانی‌های بسیج رسانه | نسل تدبیر
بسیج صدا و سیما، قرارگاهی مطمئن برای تربیت نیروی حرفه ای ۱۹ آذر ۱۳۹۸

بسیج صدا و سیما، قرارگاهی مطمئن برای تربیت نیروی حرفه ای

مديرکل صدا و سيماي مرکز آذربايجان شرقي گفت: بسيج صدا و سيما، قرارگاهي مطمئن براي تربيت نيروي حرفه اي براي رسانه هاست .

صدا و سیما اولین سنگر خاکریز در مقابل امپراتوری رسانه ای غرب ۱۹ آذر ۱۳۹۸
همزمان با روز قشر بسيج رسانه ملي ؛

صدا و سیما اولین سنگر خاکریز در مقابل امپراتوری رسانه ای غرب

فرمانده سپاه عاشورا گفت: صدا و سيما اولين سنگر خاکريز در مقابل امپراتوري رسانه اي غرب است.