بایگانی‌های تفرجگاه عینالی | نسل تدبیر
باشگاه فوتبال تفرجگاه عینالی فرصتی برای شور و نشاط اجتماعی بین شهروندان است ۰۵ تیر ۱۳۹۸
مدیرعامل سازمان توسعه و عمران عون بن علی شهرداری تبریز:

باشگاه فوتبال تفرجگاه عینالی فرصتی برای شور و نشاط اجتماعی بین شهروندان است

مدیرعامل سازمان توسعه و عمران عون بن علی شهرداری تبریز با بیان اینکه ایجاد شور و نشاط از مهمترین وظایف فرهنگی و اجتماعی شهرداری است، گفت: تفرجگاه عینالی به دلیل نزدیکی به شهر برای اجرای محیط های ورزشی از پتانسیل بالایی برخوردار است.